Hodiny Zumba fitness

 

  • PONDĚLÍ 19:30 - 20:30 ZŠ Rychvald (Školní 1600, Rychvald)

 

 

Další nabídku lekcí naleznete na www.fitzeny.com     

   

  Ceník:  

Zumba fitness                                   

    Dospělá osoba/1 vstup                    70,-  

    Dospělá osoba/ 10 vstupů              600,-

   

    Student/ 1 vstup                              60,-  

    Student/10 vstupů                         500,-

   

    Dítě 10-15 let                                   40,-                         

     

  

www.fitzeny.com  

 

Tel: 605 129 043

Email:  fitzeny@seznam.cz          

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Každý účastník lekce ZUMBA fitness, kterou vede kvalifikovaná zumba instruktorka Naďa Gränzerová prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 


Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí vlastním schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. 

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

 

 

 

              

                  Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.